Projektowanie zorientowane na użytkownika

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca | Paweł Marzec

 

Uczestnicy zapoznają się z dwiema metodami wykorzystywanymi w projektowaniu serwisów internetowych. Pierwszą z nich będzie prototypowanie stron WWW w oparciu o porządkowanie informacji za pomocą makiet. Drugą z nich będzie sortowanie kart, które polega na kategoryzacji zawartości oraz etykietowania elementów interfejsu użytkownika. Uczestnicy będą pracowali na projektach graficznych interfejsu portalu informacyjnego. Ocenią propozycje wstępne grafika oraz zweryfikują elementy poszczególnych jego propozycji.

Czas trwania: 1,5h

Liczba uczestników/uczestniczek: 16

Prowadzenie:

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo specjalizuje się w badaniu użytkowników informacji, psychologii mediów i nowych technologii oraz nowoczesnych usług informacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym. Jako psycholog i niezależny konsultant wspiera firmy w rozwoju pracowników, projektowaniu strategii marki i PR oraz produktów cyfrowych. W swoich badaniach i szkoleniach uwzględnia również problematykę UX oraz architektury informacji serwisów internetowych.

Paweł Marzec - pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą oceny jakości produktów interaktywnych. Analizuje możliwości wykorzystania systemów zarządzania treścią (CMS, ang. Content Management System) do organizacji zasobów informacji. W swoich badaniach uwzględnia również problematykę architektury informacji serwisów internetowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostają głównie biblioteki i repozytoria cyfrowe.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly