Return to site

Z doświadczenia Architekta Informacji

Jako Architekt Informacji w projekcie Leopoldina Online, realizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, siedzę w samym środku krwioobiegu danych i metadanych. Projekt ma na celu stworzenie jednej platformy agregującej zasoby cyfrowe rozproszone po różnych jednostkach UWr. Mamy tu do czynienia ze sporą różnorodnością materiału do cyfrowego udostępnienia. Leopoldina online będzie zapewniać użytkownikom dostęp do zdigitalizowanych zasobów m. in. w postaci publikacji naukowych, zestawów danych pomiarów meteorologicznych, digitalizatów eksponatów muzeów Geologicznego, Mineralogicznego, Geografii Fizycznej, Przyrodniczego oraz zasobów Instytutu Archeologii, a także Ogrodu Botanicznego UWr.

W ramach platformy dostępne będą również zasoby Archiwum UWr. Podejmując się realizacji takiego przedsięwzięcia stajemy przed szeregiem wyzwań technologicznych, organizacyjnych, związanych z architekturą systemu i architekturą informacji, a także z nieśmiertelnym czynnikiem ludzkim.

W trakcie warsztatów przejdziemy przez symulowany rozproszony (terytorialnie, typowo i tematycznie) zasób cyfrowy, przygotujemy plan jego digitalizacji i udostępniania za pomocą narzędzi agregujących. Rozważymy czy warto brać się za bary z ujednoliconą formą prezentacji każdego typu zasobów, czy może jednak pozwolić zadziałać naturze danych i dostosować do niej interfejsy użytkownika. Zaprojektujemy architekturę informacji dla serwisu agregującego oraz wybranej formy prezentacji danych. Podejmiemy wyzwanie wyjścia poza standardy metadanych i zobaczymy czy połączenie Dublin z Darwin Core zadziała, a co jeśli dodać do tego AtoM?, a jeśli tak, to jak? Czy skamieniałość opisujemy jak skałę czy jak organizm żywy? Jako gratis kilka spostrzeżeń o wpływie czynnika ludzkiego na rozwalenie projektu ... oraz na jego uratowanie.

Serdecznie zapraszam,

Piotr Malak
architekt informacji
projekt Leopoldina online

Liczba uczestników/uczestniczek: 15

Wymagania wstępne: znajomość podstawowa standardu DublinCore lub jakiegokolwiek standardu metadanych

Czas trwania: 2h

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly